«

»

Gru 03

Wprowadzamy nowe kategorie wiekowe

Nowinka regulaminowa w Crossie Żagańskim – wprowadzamy dwie kategorie wiekowe K-60 oraz M-70!

Ale zaznaczamy, że robimy to z pewnym zastrzeżeniem – od tego roku, aby dana kategoria (dotyczy wszystkich, nie tylko tych nowych) zaistniała musi być w niej sklasyfikowanych przynajmniej 5 osób!

Jeżeli będzie ich na mecie mniej, wtedy kategoria łączona jest z sąsiednią.